Reformationen

 

Efter reformationen i 1536 blev kirkens gods beslaglagt af kongen, som nu kom i besiddelse af mange tusinde ejendomme. Disse blev samlet i godser, og senere oprettede kongen en række vildtbaner i Danmark, hvor det kun var kongen og hans mænd, der måtte bære våben. Samtidig blev den første kongelige jægermester ansat, og han skulle sikre vildt til hoffet.

I 1660 bliver jagt et regale, og de enevældige konger satte sig hermed på retten til al jagt i hele landet. De tillod dog landets gamle adel at gå på jagt på deres egen jord.