Foreningens bestyrelse

 

Formand Catharina Reventlow-Mourier
Bæredygtig Jagt

Næstformand David Carsten Pedersen
Radiovært, naturformidler, jæger

Jonas Nørregaard
Art-director, designer, jæger

Helle Brønnum Carlsen
Danske Madpublicister 

Norbert F. V. Ravnsbæk
Danmarks Jægerforbund

Michael Ramlau-Hansen
Global Brand Manager