Vi er et jagtkonsortium, der ønsker at sælge vildt

Som jagtkonsortium må I som udgangspunkt kun sælge det nedlagte vildt ved en jagtparade til de deltagende jægere og hjælpere. Hvis I ønsker at sælge direkte til den endelige forbruger, skal dette ske gennem et registreret detailudsalg, og vildtet skal tjekkes af en embedsdyrlæge på en vildthåndteringsvirksomhed.

Hvis dit jagtkonsortium ønsker at have mulighed for at sælge vildt til en vildthåndteringsvirksomhed, er det nødvendigt, at I opretter et registreret vildtdepot.

Et vildtdepot behøver ikke at have lagerfaciliteter, hvis blot I transporterer vildtet til vildthåndteringsvirksomheden kort tid efter jagten. Hvis transporten til vildthåndteringsvirksomheden ikke er påbegyndt senest 12 timer efter afslutningen af jagten, skal I have lagerfaciliteter, der er indrettet, så vildtet kan oplagres hygiejnisk forsvarligt.