Definitioner

 

Detailbutikker dækker over virksomheder, som håndterer, forarbejder og oplagrer fødevarer samme sted som det sælges eller leveres til den endelige forbruger. Dette omfatter også restauranter, cateringvirksomheder, virksomhedskantiner, institutionskøkkener, og andre tilsvarende madserviceordninger.

 

Hygiejneuddannelsen er en uddannelse for jægere, som nedlægger vildt med henblik på videresalg til en vildthåndteringsvirksomhed. Uddannelsen giver kendskab til vildtets patologi og til produktion og håndtering af vildtlevende vildt og af kødet. Læs mere om uddannelsen på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside her.

 

Stalddørssalg er salg af vildt direkte fra jægeren til forbrugeren med henblik på brug i forbrugerens egen husholdning.

 

Et vildtdepot modtager vildt direkte fra jægeren med henblik på at videresælge det til en vildthåndteringsvirksomhed, enten direkte eller efter oplagring.

 

En vildthåndteringsvirksomhed behandler nedlagt vildt og vildtkød, inden det sælges videre.