Vurdering og undersøgelse af vildt

 

Hvis du ønsker at levere vildt til en vildthåndteringsvirksomhed, skal vildtet vurderes af en jæger med hygiejneuddannelse. Vurderingen kan opdeles i to dele.

Den uddannede jæger skal vurdere dyrets adfærd før nedlæggelsen og undersøge vildtets krop og organer efter nedlæggelsen. Hvis den uddannede jæger ikke selv har haft mulighed for at iagttage vildtet før nedlæggelsen, skal den jæger, der har nedlagt vildtet, beskrive vildtets opførsel. På baggrund af dette, kan den uddannede jæger vurdere, om vildtets opførsel var normal.

Efter undersøgelsen skal den uddannede jæger udfylde en erklæring om fund før og efter nedlæggelsen af storvildt. Erklæringen indeholder oplysninger til embedsdyrlægen og jægerens vurdering af vildtet. Der findes to standarderklæringer, hvor den ene bruges, når vildtet vurderes som normalt, og den anden bruges, når der konstateres problemer med vildtet.

Find erklæringerne her: