Medlemsbetingelser

 

I Vildt Gastronomi passer vi godt på dine personlige oplysninger, og vi vil til enhver tid behandle dem i henhold til de gældende regler for beskyttelse af persondata.

Herunder kan du læse Vildt Gastronomis medlemsbetingelser for virksomheder og private, og hvordan vi håndterer dine persondata, når du har et personligt medlemskab.

 

Indmeldelse

Når du melder dig ind i Vildt Gastronomi, skal du oplyse (firma)navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse og telefonnummer.

Vi opretter og gemmer disse oplysninger i foreningens medlemssystem, hvorfra vi administrerer og håndterer dit medlemskab. Ved oprettelse får du et medlemsnummer.

 

Betalingsservice

Ved betaling via betalingsservice er det dit ansvar, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingsservice.

Hvis Vildt Gastronomi er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et administrationsgebyr.

 

Husk at opdatere dine oplysninger

Ændringer i medlemsoplysninger som f.eks. adresse, e-mail, telefonnummer mv. skal meddeles til sekretariatet på kontakt@vildtgastronomi.dk Det er dit ansvar, at Vildt Gastronomi til hver en tid har dine korrekte kontaktoplysninger.

 

Varighed

Dit medlemskab er løbende og fortsætter til det opsiges.

 

Opsigelse af medlemskab

Hvis du ønsker at melde dig ud af Vildt Gastronomi, skal det ske med mindst to måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Opsigelse kan ske ved henvendelse til sekretariatet på kontakt@vildtgastronomi.dk.

Vildt Gastronomi kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter regler fastsat af bestyrelsen.

 

Kontakt via mail eller sms

Når du bliver medlem, accepterer du, at Vildt Gastronomi kontakter dig med medlemsrelevant information herunder information omfattet af markedsføringslovens § 10, stk. 2 (Vildt Gastronomi må sende en uopfordret mail til et medlem om egne og tilsvarende produkter, som medlemmet tidligere har købt) og invitationer til deltagelse i medlemsanalyser.

 

Følgende gælder for private medlemmer 

Som privatperson kan du også blive medlem af foreningen. Dit medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end dig.

Private medlemmer:
1.000 kr. (ordinære, dvs. med stemmeret på generalforsamlingen)

200 kr. (støtte-medlemskab uden stemmeret)

Alle medlemskontingenter betales en gang årligt og er gældende fra 1. januar til 31. december.

Ved indmeldelse i løbet af året, betales medlemskontingentet forholdsvist for resten af kalenderåret.

 

Håndtering af medlemsdata

Når du melder dig ind i Vildt Gastronomi, giver du tilladelse til, at vi må behandle dine personoplysninger til brug for dit medlemskab.

  

Deling af medlemsdata

Ved indmeldelse accepterer du, at Vildt Gastronomi deler dit medlemsnummer, dit navn og din adresse med foreningens samarbejdspartnere inden for trykning og distribution.

Ved indmeldelse accepterer du, at Vildt Gastronomi deler dit medlemsnummer, dit postnummer og din e-mail med de samarbejdspartnere, foreningen har en samarbejdsaftale med omkring onlineløsninger, så du kan logge ind på sider og indhold forbeholdt medlemmer.

Vi videregiver derudover IKKE dine informationer til tredjepart, med mindre du har givet os et særskilt samtykke til at dele dine data med Vildt Gastronomis samarbejdspartnere.

 

Dine rettigheder

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Og du kan altid bede os om at rette eller slette dine oplysninger, hvis de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante. I det tilfælde skal du henvende dig til sekretariatet.

Hvis du ønsker at få udleveret de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du ligeledes rette henvendelse til sekretariatet.

 

Håndtering af dine data ved udmeldelse

Hvis du melder dig ud af Vildt Gastronomi, vil du med det samme blive blokeret i vores system, og du vil ikke længere modtage nogen kommunikation fra os. Vi sletter dog først de oplysninger, vi har registreret om dig og dit medlemskab fem år efter, du har meldt dig ud, jf. bogføringslovens krav. Det betyder, at vi f.eks. kan hjælpe dig, hvis du meldte dig ud ved en fejl.