Lovgivning for handel med vildt

 

Der er forskellige regler for, om du som jæger må sælge det vildtlevende vildt, du har nedlagt under jagten. Reglerne afhænger af, hvem du sælger til, og om du er en enkelt jæger eller en del af et jagtkonsortium. I menuen til venstre kan du læse mere om reglerne afhængigt af din situation.

 

Generelle bestemmelser

Vildtet skal indenfor rimelig tid efter det er nedlagt nedkøles så kødets temperatur overalt er hhv. 7 °C for storvildt og 4 °C for småvildt. Undgå at lægge dyrene i bunker under opbevaring og transport, da luft omkring dyrene hjælper med at sikre en bedre naturlig afkøling.

Som udgangspunkt skal alt vildt indleveres til en vildthåndteringsvirksomhed. Jægere må dog afsætte mindre mængder af vildt eller kød af vildt direkte til den endelige forbruger eller til lokale detailbutikker, fx restauranter, vildtbutikker og supermarkeder. Læs mere her.

De arter som må sælges er vildtlevende småvildt (fx fuglevildt og harer) og vildtlevende storvildt (fx hjortedyr), som må nedlægges ved jagt til forbrug efter gældende jagttider. Se regler om jagttider, fredninger osv. på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside